Ennakkoäänestys Laitilan kaupungin vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Julkaistu: 20.3.2023

ENNAKKOÄÄNESTYS KAUPUNGINVIRASTOSSA

Ennakkoäänestyspaikkana Laitilassa toimii kaupunginvirasto (Keskuskatu 30). Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023. Äänestys tapahtuu seuraavina aukioloaikoina: 

  • 22.-24.3.2023 klo 11.00-17.00 
  • 25.-26.3.2023 klo 12.00-16.00
  • 27.-28.3.2023 klo 11.00-20.00

Tarvittaessa on mahdollista äänestää ulkotiloissa ja tähän annetaan tarkemmat ohjeet äänestyspaikan ulkopuolella. Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.


 ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA 

Ennakkoäänestys tapahtuu Laitilan Terveyskodissa, terveyskeskuksen hoito-osastolla, Koivukodossa, Kaukolankodissa, Attendo Hoivalinnassa, Attendo Joenrinteessä ja Pajukujan asumisyksikössä näissä laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.


 KOTIÄÄNESTYS 

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Em. määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on: vaalit@laitila.fi. Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestyksestä tehdään hallintosihteeri Jaana Suomiselle, puh. 040-6620922. 


ÄÄNIOIKEUTTA KOSKEVAT ASIAT 

Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Digi- ja väestötietovirasto. Lisäksi keskusvaalilautakunta tiedottaa, että keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kaupunginvirastossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (II kerros). Keskusvaalilautakunnan osoite on: Keskuskatu 30, PL 25, 23801 Laitila ja puhelinnumero on 040-6620922.