Uutisarkisto

70-vuotiaille lähetetty tiedote 18.3.2020

Julkaistu: 18.3.2020

Tämä tiedote on lähetetty 70 vuotta täyttäneille laitilalaisille Laitilan kaupungin ikäihmisten palveluiden toimesta.

Suomen hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Toimintaoh­jeena on, että yli 70 vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mah­dollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtionjohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Edellä mainittu toimintaohje on voimassa 13.4.2020 asti.

Mikäli sinulla on huoli omasta arjesta selviytymisestä (esim. ruokakauppa-asioinnissa) tai et saa apua alle 70–vuotiailta omaisiltasi, tuttaviltasi tai naapureiltasi, voit ottaa yhteyttä Laitilan kau­pungin ikäihmisten palvelujen puhelinnumeroon 040-6281112 arkipäivisin klo 9 – 15. Tästä puhe­linnume­rosta ei anneta terveysneuvontaa.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa THL:n sivuilta www.thl.fi tai valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta puh. 0295 535 535 (arkipäivisin klo 8-21/la klo 9-15).

Koronavirustartuntaa epäiltäessä ei tule soittaa hätänumeroon 112. Tiedustelusoitot saattavat viivästyt­tää todellisessa hädässä olevien avunsaantia. Hätänumeroon 112 tulee soittaa vain kiireellisissä hätäti­lanteissa, kun paikalle tarvitaan viranomaisapua. Myöskään omaan terveyskeskukseen ei tule soittaa koronavirustartuntaepäilystä. Tilanteissa, joissa et pärjää olemassa olevien koronaoireiden kanssa, voit soittaa virka-aikana omaan terveyskeskukseen puh. 02-85018301 ja virka-ajan ulkopuolella Turun alu­een yhteispäivystykseen puh. 02-3138800.   

Laitilan kaupungin koronavirustilanteeseen liittyvä informaatio ja ohjeistus julkaistaan keskitetysti tällä sivulla: KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS