Laitilan kaupunki / Tekniset palvelut / Yhdyskuntatekniikka / VESIHUOLTOLAITOSTänään on sunnuntai 28. elokuuta 2016

Vesihuoltolaitos

 

 Vesilaitos

Laitilan kaupungin verkostoon pumpattava talousvesi on erittäin laadukasta pohjavettä. Kaupungilla on käytössään kuusi vedenottamoa. Uusin vedenottamo Untamalassa otettiin käyttöön 2010. 
Puntarin vedenottamo ja vedenkäsittelylaitteet saneerattiin 2012-2013.

Verkostoon jaettavasta talousvedestä poistetaan hiekka-/maasuodatuksella rauta ja mangaani ja kalvosuodatuksella (käänteisosmoosilla) liiallinen fluoridi. PH säädetään suodattamalla vesi kalkkikivirouhekerroksen läpi.

Vesilaitos on tehnyt sopimuksen Uudenkaupungin Veden kanssa verkostoveden ostamisesta. 2013 alkaen vettä on ostettu Kalannin pohjavedenottamolta. Vesi johdetaan Laitilaan yhdysvesijohtoa pitkin.

Viemärilaitos

Laitilan kaupungin kaikki jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Uuteenkaupungin käsiteltäväksi Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla, joka on biologinen aktiivilietelaitos. Fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti. 

Jätevesien johtamisen Laitilasta Uuteenkaupunkiin ja käsittelyn suorittaa Vakka-Suomen Vesi, joka on Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos. Jätevesien käsittelystä ja johtamisesta on tehty sopimus Laitilan kaupungin ja Vakka-Suomen Veden välillä. Vakka-Suomen Vesi laskuttaa käsittelystä sovitun hinnan.

  Yhteystiedot

Työpäällikkö Pekka Askola, puh. (02) 8501 6359, 050 342 8753, sähköposti etunimi.sukunimi@laitila.fi
- vesihuoltolaitoksen johto

Kanslisti Leena Grönholm, puh. (02) 8501 6350, sähköposti etunimi.sukunimi@laitila.fi
- vesilaskutus, liittymissopimukset

Laitosmiehet Henri Nurmi ja Antti Virtanen, puh. (02) 8501 8363, 050 550 1363 
- liitostyöt, päivystys 24 h
- päivystäjä puh. 050 550 1363 (Henri Nurmi, Antti Virtanen tai Kristian Sukari)

Työohjelma

Vuoden 2015 tärkeimmät työkohteet:
- Vedenhankintaselvityksen tekeminen yhteistyössä ELY-keskuksen ja naapurikuntien kanssa
- Linjarakentamiset ja -saneeraukset tarpeen mukaan


Linkki vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja toiminta-alueeseen

Tiedotteet

Vesilaitoksen omat facebook-sivut on otettu käyttöön huhtikuussa 2014. Sivuilla tiedotetaan vesikatkoksista yms. tärkeistä asioista. Näistä ajankohtaisista asioista löytyy tietoa myös www-sivuilta.


Opas pohjavesialueen kiinteistön omistajille (PDF)

Tekstikoon muutos:
A A  Laitilan kaupunki, Keskuskatu 30, 23800 LAITILA Puh. (02) 850 11, Fax (02) 856 790